• 10.04.2019

چرا خواهر قابل‌جان ظریف به مراسم جنازه مادرش نیامد؟ (ویدیو)

– شما چنین شایعات‌را چگونه قبول می‌کنید؟ در بارة خودتان یگان شایعات ناخوش بشنوید، عصبی و غمگین می‌شوید؟ – درست گرفته‌اند درخت که خشک شد، آن‌را از بیخ قطع می‌کنند، لیکن به درخت میوه‌دار همه سنگ می‌زنند. در مورد انسان هم دقیقاً همین طور است. به محضی که کمی آبرو و نفوذ پیدا کردی، البته […]

  • 29.03.2019

بزم نوروزی در شهر وحدت تاجیکستان(ویدیو)

شام روز 26 مارس در ورزشگاه شهر وحدت با اشتراک ستاره‌های موسیقی وطنی و کشورهای همسایه برنامه موسیقی باشوکوه به مناسبت جشن نوروز بین المللی برگزار گردید. مجریان این جشن دل‌انگیز مبارز و نیلوفر سرباز مهمانان را خیر مقدم نموده، با رقاصه‌های خوش‌خرام گروه “گلریز” برنامه کنسرتی را حسن آغاز بخشیدند. با ابتکار رئیس شهر […]

  • 22.03.2019

پلیسی که که زن‌را لت وکوب کرد، بازپرسی شد – ویدیو

سفربیک ستاراف، کارمند واحد مخصوص وزارت کشور تاجیکستان با گمان لت وکوب یک زن ظاهراً گرفتار بیماری روانی، بازپرسی می‌شود. نوار لت وکوب این زن روز 21 مارت درس شبکة «فیسبوک» نشر شد  طوری «رادیو آزادی» در سامانة خود خبر می‌دهد، یک منبع از وزارت کشور تاجیکستان گفت، سفربیک ستاراف برای بازپرسی دعوت شده است. […]

App Banner