هزاران هزار چکامه

شعر و ترانه های بانوان پارسی گو از سراسر جهان زیر نظر مسعود میرشاهی

چکامه ها: خواهش میشود که علاقمندان 2 و یا 3 نمونه از سروده هایشان را با سبک های گوناگون با عکس و نام مکان زندگی خود به نشانی زیر بفرستند (هرسال 2 یا 3 بار). دیدگاه های شاعرانه بگونه نقاشی با (عکس با کیفیت بالا) به همراه 1 تا 5 بیت در باره آن نیز میتواند به همراه فرستاده شود. به خط سیریلیک

نقد و بر رسی: نقد و بررسی شعر بانوان تا حد اکثر 1500 واژه، به همراه عکسی از نویسنده و کارنامه او در حد اکثر 100 واژه. به خط سیریلیک.

معرفی کتاب: نام و نشانی کتاب ( محل چاپ، تعداد صفحه، مکان انتشار، سال انتشار) به همراه عکسی از جلد کتاب. نویسنده ای که کتاب را معرفی میکند باید در حد اکثر 100 واژه کار نامه خود را نیز به همراه روانه کند. به خط سیریلیک.

پیوست ها: چکامه سرایانی که نمونه شعر آنها منتشر شده است میتوانند عکس، زندگی نامه، کارنامه و پیوست رایانه ای خود را برای انتشار در این بخش ادبی روانه کنند. به خط سیریلیک.

hezaranhezar0@gmail.com:نشانی