شعرها از نهانی – تاجیکستان

نهانی از شاعران خوش‌سلیقة و خوشبیان تاجیک است، که سروده هایش دل انسان را تسخیر می کند. گرچندی کسب اساسی‌اش به ادبیات ارتباط ندارد، اما در سراسر اشعارش می‌توان محبت اورا به ادبیات غنایی درک نمود. در اشعار نهانی ترنم زیبایی‌های تاجیکستان، دستاوردهای وطن، قهرمانی های پیشوای ملت تجلی می‌کند. شعرهای او اصلاً خصوصیت اجتماعی … ادامه خواندن شعرها از نهانی – تاجیکستان