شعرها از نهانی – تاجیکستان

نهانی از شاعران خوش‌سلیقة و خوشبیان تاجیک است، که سروده هایش دل انسان را تسخیر می کند. گرچندی کسب اساسی‌اش به ادبیات ارتباط ندارد، اما در سراسر اشعارش می‌توان محبت … ادامه خواندن شعرها از نهانی – تاجیکستان