روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

اعتراض کابل به ازبکستان در رابطه به قبول هیئت طالبان

 وزارت امور خارجی افغانستان ضمن یک بیانیه به شیوه قبول هیئت جنبش طالبان در تاشکند اعتراض کرده است.

 سبغت‌الله احمدی، نماینده رسمی وزارت امور خارجی افغانستان گفته است که این اقدام ازبکستان نمایشگر آن است که “تاشکند در کمک به کابل در حل قضیه افغانستان علاقه‌مند نیست”.

 وی گفته است که به نقش کلیدی حکومت و مردم افغانستان در روند مذاکرات احترام گذاشته شود.

 روز 8 آگوست در شهر تاشکند وزارت امور خارجی ازبکستان هیئت دفتر سیاسی طالبان در شهر داهه قطررا به حضور پذیرفت.

 حرکت «طالبان» از پیشنهاد برگزاری دور نوبتی مذاکرات صلح افغانستان در شهر سمرقند استقبال کرد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.