روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

ریال 4 صفرش‌را از داده… تومن نام می‌گیرد

حکومت ایران نقشه اصلاحات پولی و تبدیل نام پول ملی به تومن‌را تایید کرد. همکنون از ماه ژوئن سال آینده از پول‌های ایرانی 4 صفر لغو خواهد شد.

 علی‌ ربیعی، نماینده حکومت ایران به خبرنگاران گفته است که اصلاحات پولی به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و آسان کردن حساب پولی انجام می‌شود.

 اگر سه سال قبل 1 دلار آمریکایی به 37 هزار ریال برابر بود، حالا این رقم 180 هزار ریال‌را تشکیل می‌دهد.

 سبب اساسی پایین آمدن ارزش پول ملی ایران از معاهده هسته‌ای خارج شدن آمریکا در سال 2015 و اعمال تحریمات علیه این کشور محسوب می‌شود.

 فعلاً ارزش رسمی پول ایران نسبت 1 دلار آمریکایی 42 هزار ریال بوده، اما در بازار “سیاه” 1 دلار 120 هزار ریال ارزش دارد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.