روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

آمریکا علیه آژانسی‌های کیهانی ایران تحریم اعلام کرد

ایالات متحده آمریکا 3 سپتامبر علیه سه شرکت ایرانی تحریم اعلام کرد که با اکتشافات کیهانی مشغول هستند. در این باره وزارت مالیه آمریکا خبر داد.

 سخن از آژانس کیهانی ایران، مرکز اکتشافات کیهانی و سازمان پژوهشها در ساحه هوانوردی می‌رود.

 کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا میک پامپیا در شرح تحریمات نو گفت، آژانس کیهانی ایران به برنامه رشد موشک‌های بالدار این کشور بی‌واسطه ارتباط دارد.

 به گفتة پامپیا، تحریمات جامعه علمی بین‌المللی را هشدار خواهند داد که در ساحه کیهان نباید با ایران همکاری کنند.

 ماهواره هفته گذشته در میدان فضانوردی ایران به نام خمینی در شمال این کشور انفجاری‌را ثبت کرد. در آن به پرتاب موشکبر با ماهواره مخابراتی «ناهید-1» آمادگی می‌دیدند. پریزدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ عکس‌های مکان احتمالی انفجاررا در تویتر نشر کرده، گفت، واشنگتن به آن ربطی ندارد.

 ایران با ارسال چندین ماهواره به فضا برنامه‌های کیهانی و موشکی خودرا رشد می‌دهد. مقامات ایالات متحده آمریکا می‌گویند، برنامه‌های فضایی تهران خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که کشورهارا به نساختن موشک‌های بالدار دعوت می‌کند.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.