• 19.07.2019

دانشگاه دولتی زبان‌ها صاحب ساختمان جدید می‌شود

دانشکده دولتی زبانها به زودی صاحب ساختمان جدید می‌شود، اطلاع داد محمد‌الله رجب‌زاده، رئیس دانشگاه دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتم الغ‌زاده ضمن نشست خبری در این دانشکده. “به منظور فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت تعلیمی و علمی برای استادان و دانشجویان با دستگیری پیشوای ملت، محترم امامعلی رحمان بنای علاوگی تعلیمی پنج‌طبقه دانشکده دولتی […]

  • 18.07.2019

چرا راه رئیس جمهور ساکسونی از دوشنبه عبور نکرد؟

-شما از کشور تاجیکستان هستید؟-سوال کرد رئیس جمهور سرزمین ساکسونی متیس ایریخ ریسلر. – بلی، -گفتم در پاسخ. – بعد از ظهر در بندرک وکیربرت صحبت می‌کنم. برگزاری مصاحبه در فضای غیررسمی برای من گواراتر بود. وقت مقررشده در بندرک حاضر شدم. متیس ایریخ ریسلر مرا انتظار بود. صحبت ما در کشتی نه چندان بزرگی […]

  • 03.10.2016

Main Page (pers)

0
App Banner