روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

اول مارس – انتخابات در تاجیکستان

 با فرمان پریزدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از 4 دسامبر، انتخابات دعوت جدید وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و به مجالس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایات، شهر دوشنبه و شهر و نواحیه 1 مارس سال 2020 برگزار می‌گردد.

 اینچنین، انتخابات وکیلان جماعاتای شهرک و دهات مطابق قانون جمهوری تاجیکستان «در باره مقامات خوداداری شهرک و دهات» 1 مارس برگذار خواهد شد.

 بر اساس فرمان پریزدنت تاجیکستان، انتخاب وکیلان مجلس ملی پارلمان 27 مارس سال 2020 برگزار می‌شود. مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 وکیل دارد که 22 نفر آنها طبق فهرست حزبی انتخاب می‌شوند.

 پالاتای بالایی پارلمان مجلس ملی 33 وکیل داشته، 8 نفر آنهارا پریزدنت تعیین می‌کند.

 قرار است سال آینده در تاجیکستان انتخابات پریزدنتی نیز برگزار شود. تاریخ برگزاری انتخابات پریزدنتی هنوز مشخص نیست.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.