روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

بازداشت تاجیکی که عضو داعش است

در شهر ارکوتسک روسیه شهروند تاجیکستان به اتهام عضویت در گروه تروریستی“دولت اسلامی”بازداشت شد.

 به اطلاع کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه، این مرد 26-ساله به خاطر جلب ساکنان به صفوف داعش به روسیه آمده است.

  این منبع افزوده است، این شهروند تاجیکستان در نبردهای سوریه شرکت داشته و در شهر ارکوتسک به گروه جنایی پیوسته است. این گروه به آدم‌ربایی و خرید و فروش سلاح مشغول بوده است.

 ضمن بازداشت در محل اقامتش، از او 14 عدد اسلحه -4 عدد مسلسل و 10 عدد هفت‌تیر، ادبیات دینی و فلش-کارت و غیره مصادره گردیده است.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.