روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

ترکمنستان فضارا شدیداً ‌آلوده می‌کند

با نظارت کردن ولقانها (آتش‌فشانها) توسط ماهواره معین کرده شد که منابع نفت و گاز ترکمنستان فضارا برابر به میلیونها عدد ماشین ‌آلوده می‌کنند.

 خبرگزاری «bloomberg»  23 نوامبر اطلاع داده که شرکت GHGSat Inc, ، ناظر ولقانها توسط ماهواره معین کرده که در آسیای مرکزی منبع پرتاب گاز به فضا منابع نفت و گاز هستند.

 شرکت هنگام نظارت میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای از ولقانها سه نقطه روشن را آشکار کرده است. شرکت پس از سنجش در گزارش خود گفته است که زمان نظارت آلودگی‌های ولقانها حلقه بزرگ گازهایی‌را آشکار کرد که به احتمال زیاد از منابع نفت و گاز «کارپیج-گورتگوی» در غرب ترکمنستان خارج می‌شوند.

 بخش ترکمنی رادیو آزادی سال 2010 اطلاع داده بود که در کان «کارپیج-گورتگوی» ترکمنستان با مبلغ 40 میلیون دلار مجمعه تبدیل نفت و گاز بنیاد کرده شد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.