روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

داماد کوچک رئیس جمهور ازبکستان مقام جدید گرفت

آتبیک عمراف، داماد کوچک رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف رئیس فدراسیون محاربه‌های آمیخته تعیین شد. خود فدراسیون 8 نوامبر سال روان تأسیس یافت.

 به اطلاع رسانه‌های محلی، عمراف با ورزشگران ملاقات کرده، همراه­شان تمرینی­را نیز انجام داده است.

 یادرس می‌شویم، ابتدای سال روان ورزشگر معروف داغستانی در رشته محاربه‌های آمیخته حبیب نورمگامیداف اطلاع داد که می‌خواهد، در ازبکستان آکادمی این نوع ورزش را باز کند.

 داماد کوچک میرزیایف همزمان معاون اول رئیس خدمات امنیت رئیس جمهور ازبکستان نیز هست.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.