روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

در تاجیکستان تولد از مرگ 6 برابر بیشتر است

 در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 162 هزار نفر نوزاد به دنیا آمده و اهالی کشور به اندازه 2،2 درصد افزایش یافته است.

 همزمان، به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، طی این مدت 25 هزار نفر فوت کرده‌اند که این رقم به دوره مشابه سال 2018 بیش از 4 درصد افزایش داشته است.

 بدین ترتیب، تولد به هر 1 هزار نفر 23،6 درصد و مرگ 3،6 درصد متناسب است.

 در حال حاضر جمعیت تاجیکستان 9 میلیون و 252 هزار نفررا تشکیل می‌دهد. از جمله، 3،3 میلیون نفر در ولایت ختلان، 2،6 میلیون نفر در ولایت سغد، 2،1 میلیون نفر در نواحی تابع جمهوری، در ولایت خودمختار بدخشان 26،5 هزار نفر و شهر دوشنبه 855،1 هزار نفر زندگی می‌کنند.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.