روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

دیدار مقامات کمیته‌های امنیت تاجیکستان و قرقیزستان

در شهر اسفره ولایت سغد تاجیکستان ملاقات نمایندگان کمیته‌های امنیت و خدمات مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد. در این باره کمیته امنیت ملی قرقیزستان اطلاع داد.

 هیئتهارا رئیسان کمیته‌های امنیت تاجیکستان و قرقیزستان-سی‌مومن یتیماف و آرازبیک آپومبایف رهبری کردند. «موضوع محوری ملاقات تأمین امنیت در مناطق مرزی دو کشور بود. همچنین تقویت همکاری‌های بین اداری در مبارزه علیه تروریزم و افراط‌گرایی بررسی شدند»، افزود منبع.

 جانبها به توافق رسیدند که همکاریها در سمت تأمین امنیت در مناطق مرزی دو کشور و مبارزه‌های مشترک علیه سازمان‌های بین‌المللی تروریستی و افراط‌گرايي دینی باید تقویت شوند. همچنین قرار شد که در فراهم کردن شرایط مساعد برای کار کمیسیون‌های بین حکومتی دو کشور عاید به تعیین و علامت‌‌گذاری مرزهای دولتی مساعدت کرده شود.

 سال جاری در  مرز مشترک قرقیزستان و تاجیکستان 10 نزاع، از جمله 4 نزاع مرگ‌آور ثبت شده است. تا کنون 405 کیلومتر مرز مشترک دو کشور علامت‌‌گذاری نشده است.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.