روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

شکست تیم تاجیکستان: مربی باید به استعفا برود

تیم منتخب تاجیکستان در بازی دور دوم انتخابی برای مسابقات جهان – 2020 از تیم ملی میانمار به حساب 3-4 شکست خورد.

بازی مذکور در ورزشگاه ” Mandalar Thiri Stadium ” در مندل، شام امروز برگزار گردید. هوادارن فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان را ضعیف ارزیابی کردند. رجب میرزا هوادار فوتال و گرداننده گروه “اخبار برای افکار” این بازی را “شرمنده وار” عنوان کرد و گفت: “عثمان تاشیف باید 2 چیزرا اثبات بکند، اگر استعفا نمی رود:

  • ازعهده مربی بودن دسته بر نمی آید
  • بازی را با میانمار نفرخته اند

به هر صورت تا این حد ضعیف بودن دسته تاجیکستان شبهه آورد است.

میانمار: تاجیکستان 4 بر 3

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.