روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

فرهنگیان ازبک به تاجیکستان می‌آیند

هفته آینده در تاجیکستان روزهای فرهنگی ازبکستان برگزار خواهد شد.

 به اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت فرهنگ تاجیکستان، در نظر است روز 12 نوامبر در تئاتر دولتی آکادمی آپرا و باله به نام صدرالدین عینی روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان افتتاح گردد.

 قرار است، روز 13 نوامبر هیئت هنری و رسمی فرهنگیان ازبکستان در ناحیه دنغره استان ختلان برنامه جالب هنری پیشنهاد کنند.

 روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی مشترک هنرمندان تاجیک و ازبک برگزار خواهد شد.

 نخستین روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان در ماه می سال 2017 برگزار شده و در آن 55 هنرمند این کشور شرکت داشتند.

 در ماه آگوست سال 2018 در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان با شرکت هنرمندان دو کشور“شام دوستی”برگزار شده بود که در آن امامعلی رحمان و شوکت میرزیایف حضور داشتند.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.