روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

مربی تیم “ارسینال” برکنار شد

دفتر مطبوعاتی تیم «ارسینال» انگلستان  Kroenke Sports   اطلاع می‌دهد که سرمربی تیم انی امیری از مقامش برکنار شد.

  منبع افزوده است، راهبر تیم “ارسینال”جاش کرانکی طی یک گزارشش گفته است: “ما منتداری صمیمی خودرا به انی و یاورش می‌رسانیم که پیوسته کوشش می‌نمودند تیم‌را برای مسابقات بانفوذ آماده نمایند، اما اخیراً امیری نتوانست نتایج بهتری که ما از او انتظار داشتیم، نشان بدهد. به همین خاطر ما به او موفقیت آرزو نموده، ادامه‌ فعالیتش‌را در دیگر تیم‌ها خواهانیم ”.

  در ضمن،  وقت‌های آخر انی امیری با «ارسینال» نتیجه خوب نشان نمی‌داد و از همین لحاظ راهبریت کلوب مجبور شد اورا از مقام برکنار نماید.

در حال حاضر مجری مقام سرمربی تیم‌را متخصص انگلیسی فرید جنگبیر به عهده گرفته است.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.