روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

ملاقات رستم امامعلی با شوکت میرزیایف

نیمه دوم روز 3 دسامبر رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در شهر تاشکند با پریزدنت ازبکستان شوکت میرزیایف ملاقات کرد.
یادآوری می‌شود که رستم امامعلی با سفر کاری در جمهوری ازبکستان قرار دارد. رئیس شهر دوشنبه‌را رئیس شهر تاشکند جهانگیر آرتقخاجه‌یف در فرودگاه استقبال کرد.
شهرداران دوشنبه و تاشکند مسایل تطبیق سازشنامه راهبران دو پایتخت که ماه مارس سال گذشته هنگام سفر شوکت میرزیایف به تاجیکستان امضا شده بودند، بررسی کرده‌اند.
اینچنین، جانبها مسایل همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی بین دوشنبه و تاشکند، تایید برنامه همکاری بین دو شهر برای سال 2020را مورد محاکمه قرار دادند.
رستم امامعلی که همگی 31 سال دارد، از 4 آوریل سال 2017 اینجانب رئیس شهر دوشنبه می‌باشد. این نخستین سفر رستم امامعلی همچون شهردار دوشنبه به خارج از تاجیکستان به حساب می‌رود.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.