روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

نگهداری یکجا نابالغان با بزرگ‌سالان در زندان ممنوع شد

منبعد در زندانهای تاجیکستان زندانیان نابالغ در یک اتاق با زندانیان بزرگ‌سال نگهداری نخواهند شد.

 قبلاً در زندانهای کشور نابالغان در یک اتاق با محبوسان بزرگ‌سال که جنایات سنگین مرتکب نشده بودند، یکجا حضور داشتند.

 روز 28 نوامبر ضمن بررسی و تصویب لایحه قانون تاجیکستان“عاید انجام اصلاحات در قانون جمهوری تاجیکستان“در باره ترتیب و شرایط در زندان نگاه داشتن متهمان، گمانبران و مجرمان” طی اجلاسیه مجلس نمایندگان در این زمینه تغییرات پذیرفته شد.

 همچنین، به گفته مولوده میرزازاده، وکیل پارلمان تاجیکستان، در این سند حقوقی برای جلوگیری از شکنجه نیز اصلاحات وارد گردید.

 نامبرده گفت، منبعد در صورت شکایت در مورد استفاده شکنجه علیه زندانیان نابالغ، آن زندانی از جانب سه پزشک خارج از زندان تشخیص خواهد شد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.