روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

پسر بیگ صبور مدال طلا آورد

از 29 اکتبر تا 2 نوامبر در شهر ناواسیبرسک روسیه مسابقه 18 آزاد عمومی‌روسیه عاید به بوکس به خاطره استاد ورزش اتحاد شوروی  دمتری پناف برگزار شد.

  در این مسابقه 130 ورزشگر از 14 منطقه روسیه و کشورهای آسیای مرکزی شرکت کردند.

 در وزن 91 کیلو ورزشگر تاجیک سیاوش ظهوراف با نشان دادن برتری بیشتر نسبت به رقیبان مدال طلای مسابقه‌را کسب کرد.

 سیاوش ظهوراف دو بار در این مسابقه شرکت و دو بار مقام دوم‌را کسب کرده بود.

  سیاوش ظهوراف پسر رئیس خدمات مخابرات تاجیکستان بیگ صبور می‌باشد. ورزشگر 25 ساله اکنون به مسابقات بین‌المللی استانبول آمادگی می‌بیند.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.