• Администратор
  • 11.07.2019
  • 0

ایالات متحده آمریکا صدور ویزه در ترکمنستان‌را قطع کرد

کنسولی ایالات متحده آمریکا در ترکمنستان قبول اسناد جهت دریافت روادید (ویزه) مهاجرتی و غیرمهاجرتی و عاید به مسائل مربوط به شهروندان آمریکا قطع کرده است. در این باره سامانه سفارت خبر داده است.

«به معلومات شما می‌رسانیم که کنسولی ایالات متحده آمریکا در شهر عشق‌آباد از 29 ژوئن تا 12 آگوست سال جاری در رابطه به دریافت روادید مهاجرتی و غیرمهاجرتی و مسائل مربوط به شهروندان آمریکا هیچ گونه سندی‌را قبول نمی‌کند. شهروندان آمریکا که در حالت اضطراری قرار دارند، به طور استثنا قبول کرده می‌شوند»، -آمده است در اطلاعیه سفارت آمریکا از 9 ژوئن.

بر اساس اطلاعیه‌، کنسولی آمریکا در عشق‌آباد فعالیت خودرا از 13 آگوست سال جاری مجدداً از سر خواهد گرفت. سبب قطع موقت فعالیت آن گفته نشده است.

Поделиться новостью с друзьями:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner