روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

رئیس جمهور ترکمنستان در مظهر عام پیدا شد

 قربانگلی بیردی‌محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان طی هفته ناپیدایی بار اول روز 12 آگوست در انجمن اقتصادی کسپی (خزر) در ترکمنستان حضور پیدا کرد.

 بیردی‌محمداف با غیب زدن از مظهر عام شایعات‌را در باره بیماری و مرگش دامن زد.

در انجمن روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران شرکت دارند. نمایندگان مسکو و تهران همکاری‌هارا در شرایط تحریمات آمریکایی بررسی کردند. اما خبر قابل توجه در این انجمن تا کنون- خریداری لیموزین‌های «اوروس» روسی از سوی رئیس جمهور ترکمنستان است. طی هفت سال آخر برای ساختن لیموزین‌های مذکور از بوجه روسیه حدود 200 میلیون دلار خرج شده است.

 بار اول «اوروس» در مراسم سوگند ولاديمر پوتین سال گذشته استفاده شد. این لیموزین‌ها 280 هزار دلار قیمت دارند. در انجمن به قربانگولی بیردی‌محمّداو یگانه لیموزین سفیدرنگ‌را نشان دادند. وی گفت، رنگ لیموزین برایش پسند است. بیردی‌محمداف همچنین افزود، ماشین «به گرانی‌اش» می‌ارزد.

تا کنون از «اوروس» تنها منصب‌داران روس استفاده می‌بردند: وزیر دفاع‌ روسیه سرگی شایگو محض در این نوع ماشین در گذشت نظامی شرکت کرده بود.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.