روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

کشف چاه نفت جدید در ازبکستان

در ولایت قشقه‌دریای ازبکستان چاه نفت جدیدی‌را باز کردند که گاز مایع و طبیعی دارد.

به اطلاع رسانه‌های محلی، موجود بودن نفت در چاه شهرک بهارستان ناحیه مبارک ولایت قشقه‌دریا 10 آگوست تایید شده است. این چاه جدیدرا «بهارستان» نام گذاشته‌اند.

 «این نخستین چاه نفت و گاز مایع شرکت Epsilon Development Company  در بلوک سرمایه‌گذاری مبارک است»، -آمده است در اخبار.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.