روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

یک دختر و جوان تاجیک‌را در روسیه 20 سال حبس تهدید می‌کند

در ولایت پینزای روسیه پولیس دو نفررا به اتهام فروش مواد مخدر هروئین بازداشت کرده است.

 در جریان بازرسی معلوم شده که آنها دختر 26 ساله و جوان 23 ساله شهروند تاجیکستان بوده‌اند که از ماه می تا آگوست سال جاری به فروش هروئین مشغول بوده‌اند.

هنگام تفتیش محل استقامت این دو نفر 139 بسته هروئین کشف و مصادره شده است.

به اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست وزارت کشور روسیه در ولایت پینزا، در مورد این حادثه پرونده جنایی باز شده است. در صورت ثابت شدن عیب‌نامه واردشده این دو جوان به مدت تا 20 سال روانه زندان خواهند شد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.