بزرگ مهر بهادر – زندگی نامه و نمونه اشعار

بزرگ­مهر بهادر سال 1992 در دیهه غزنترک ناحیه غانچی به دنیا آمده است. سال 2014 دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام استاد ساتم الغ‌زاده را با اختصاص فیلولوژی (سخن‌شناس) ختم کرده، از سال 2015 کارمند روزنامة «جمهوریت» می باشد. شعرهایش در ماهنامه‌های «استقبال»، «صدای شرق»، «پیام سغد»، «ادب» و مجموعه‌های دسته‌جمعی انتشار یافته، بعضی از … Читать далее بزرگ مهر بهادر – زندگی نامه و نمونه اشعار