• Администратор
  • 14.03.2019
  • 1

بیانیه دفتر مطبوعات ریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان

دفتر مطبوعات ریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با پخش بیانیه ای اطلاع می‌دهد که روز 13 مارس سال 2019 در منطقه واروخ شهر اسفره جانب قرقیزستان بر خلاف قراردادهای دوجانبه ساختمان راه “کاکتاش-آقسای-تمدیق” را آغاز نمودند. به این اقدام جانب قرقیز ساکنان جماعت دهات واروخ شهر اسفره اعتراض نمودند، اما جانب قرقیز به ساکنان جماعت دهات واروخ با استفاده از سلاح شلیک کردند

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که مقامات انتظامی قرقیزستان راه “اسفره-واروخ” را مسدود کرده، حرکت خودروهای شهروندان جمهوری تاجیکستان را قطع نمودند. مرزبانان قرقیز 2 مینی بوس را با 30 تن از مسافر که شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند، در بخش مرزبانی موسوم به “آقسای” گروگان گرفتند. در جماعت دهات واروخ 50-60 نفر شهروند قرقیز در راس ارکین ژالچی اف،  معاون رئیس جماعت دهات آقسای ناحیه باتکن به ساکنان جماعت دهات واروخ سنگ‌پرتای نمودند که در نتیجه 11 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان بشدت زخمی شده، به بیمارستان منتقل شدند

در حدود روستای ‌خواجه ‌اعلای جماعت دهات چارکوه حکیم اف حسین، شهروند جمهوری تاجیکستان متولد سال 1976، ساکن محله سامانیان جماعت دهات چارکوه از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان با استفاده از سلاح شکاری به ناحیه قلبش هدف قرار گرفت که در نتیجه در بیمارستان جان داد

اینچنین، ستوان اویززاده سعیدشریف، پلیس منطقه از ناحیه پای، شهروندان اتم اف مقصدجان، متولد سال 1973، ساکن محله تگ-سده از ناحیه سرش و عیوب اف رحیم، متولد سال 1973، ساکن روستای ‌خواجه  اعلای جماعت دهات چارکوه از ناحیه پایهایشان زخمی شدند. همزمان در اثر سنگ‌پرتایی ساکن محله مومن آباد جماعت دهات چارکوه صاحب اف رحمان‌الدین، متولد سال 1984 زخمی شد

اینچنین، از جانب شهروندان جمهوری قرقیزستان انبار شهروند ملاجان اف عبدالمجید، ساکن روستای ‌خواجه اعلی و آسیاب محله سامانیان جماعت دهات چارکوه به آتش کشیده شدند

باعث ذکر است که خانم روزا آسارآوا، شهروند جمهوری قرقیزستان و رئیس روستای آقسای ناحیه باتکن راهبر ماجرای مذکور می‌باشد که اقدام خود را با هدف غصب منطقه کارکرد ذخایر سنگ موضع حومه روستای ‌خواجه ‌اعلی راه اندازی کرده است. تحلیل حوادث اخیر حاکی از آن است که خانم روزا آسراوا از متشنج گردیدن مناسبات تاجیکستان و قرقیزستان به نفع خود استفاده کرده، منتظم به برانگیختن نزاع ملی میان مردم قرقیز و تاجیک مشغول می‌باشد

وضع در مرز واروخ و آقسای حالا آرام بوده، تحت کنترال مرزبانان دو کشور قرار دارد

برای به اعتدال آوردن وضع، میان نمایندگان جمهوری تاجیکستان در راس بها‌ءالدین بهادرزاده، معاون رئیس استان سغد و نمایندگان جمهوری قرقیزستان در حدود محله زرافشان شهر اسفره گفت و شنید برگزار گردیده، بررسی مسائل بحثی ادامه‌ دارد

Поделиться новостью с друзьями:


همه نظرات1 шарҳ

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner