• Администратор
  • 18.04.2019
  • 0

پیامد ناخوشایند رشک زن

یک زن 38 ساله، ساکن ناحیه جبار رسولاف استاد سغد تاجیکستان به اتهام تلاش برای قتل یا جراحت سنگین بازداشت شده است.

به نقل از سامانه  وزارت کشور تاجیکستان، این زن روز 8 آوریل به دلیل رشک زیاد با شوهر 37 ساله خود ماجرا کرده و با کارد به قفس سینه شوهرش زده است.

بر اثر ضربه کارد شوهر زخمی شده و در بیمارستان بستری شده است.

در حال حاضر نسبت این زن با ماده 120 قانون مجازات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است.

Поделиться новостью с друзьями:


نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner