• Администратор
  • 15.05.2019
  • 0

کمیته حالات اضطراری تاجیکستان اخطار می‌دهد: در حالت مستی آب‌بازی نکنید!

با گرم شدن هوا و فرا رسیدن فصل آب‌بازی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان از ساکنان کشور دعوت کرده است ضمن تفریح در نزد مخازن آب قواعد بی‌خطری‌را رعایت نمایند.

از جمله افرادی که شناوری خوب بلند نیستند، با شرجه از ساحل دور نروند و در حالت مستی وارد آب نشوند. بویژه اطفال‌را تنها نگذارند. زیرا عدم رعایت قوعد بی‌خطری عواقب اسفبار در پی دارد.

طبق آمار رسمی، سال 2018 در تاجیکستان بنابر عدم رعایت معیارهای بی‌خطری هنگام آب‌بازی 140 نفر غرق شده‌اند. 27 نفر از آنها اطفال تا سن ده‌ساله، 23 نفر تا 17ساله بوده اند که48 نفر از جمله  غرق‌شدگان افراد تا سن  35 ساله بوده‌اند.

Поделиться новостью с друзьями:


نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner