• Администратор
  • 15.05.2019
  • 0

رئیس جمهور تاجیکستان “عفو” نکرده است: عده‌ای از مقامات برکنار شدند

 امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان دو معاون رئیس کمیته ‌مالیات، رئیس آژانس بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی تاجیکستان‌را با کل معاونانش از مقامش برکنار کرد.

همچنین، وز 14 می جمشید نور‌محمدزاده،  رئیس بانک ملی و معاونانش و خورشید کریم‌زاده، رئیس خدمات گمرک تاجیکستان برای «به طور لازم اجرا نکردن وظایف و منصبی» رسماً اخطار گرفتند.

این افراد مسئولیت نهادهای دولتی‌را به عهده دارند که در جلسه امامعلی رحمان با کارمندان مالیات، گمرک، دادستانی و نهادهای مالی در 10 می مورد انتقاد شدید قرار گرفت، اما بلافاصله مجازات نشده بودند.

 این امر باعث واکنش شدید سکنه تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی اینترنت گردید و از «عفو» منصبداران و زیردستان آنها شدیداً انتقاد شد.

کاربران شبکه “فیسبوک” از آن در حیرت بودند که مسئولان دولتی فسادزده تنها با ندای «گم بشو!» آزاد شدند. در حالی که برای پخش یک لایک در شبکه اجتماعی جوانی به مدت 5 سال روانه  زندان شد. یا روزنامه‌نگار محمدیوسف اسماعیل‌اف سال 2013 به اتهام طمع‌جویی به مبلغ 100 سامانی به 11 سال زندان محکوم شد، ولی مسئولان نهاد گمرک که صدها هزار دلاررا غصب می‌کنند، عفو می‌شوند.

 برکناری‌های اخیر نشانه آن است که به احتمال زیاد رئیس جمهور با این اقدام خود به واکنش‌های تند ساکنان در شبکه‌های اجتماعی پاسخ داده است.

Поделиться новостью с друзьями:


نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner