• Администратор
  • 22.05.2019
  • 0

بازداشت قصابان با گوشت حرام

 کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سغد 4 ساکن این ولایت‌را بازداشت کرده‌اند. آنها قصد داشتند برای به دست آوردن پول مفت به خریداران بازار پنج‌شنبه‌ گوشت زهرآلودشده 27 دام حرام‌مُرده‌را به فروش بگذارند.

سه گوشت‌فروش بازار پنج‌شنبه‌ اکرام هاشم‌اف، ساکن شهر خجند،  نورالله نارمت‌اف و محمدجان آریف‌اف، ساکنان جماعت دهات اونجی ناحیه باباجان غفوراف همراه با ایرگش احداف، ساکن جماعت دهات مهرانه ناحیه اشت در حالی دستگیر شده‌اند که آنها می‌خواستند 27 دام حرام‌مُرده‌را از ناحیه اشت به بازار پنج‌شنبه‌ خجند انتقال دهند.

این حادثه 13می اتفاق افتاده است. ایرگشبای احداف، ساکن 62 ساله ناحیه اشت برای خریدار پیدا کردن 27 دام حرام‌مُرده نقش وساطت‌‌را اجرا کرده است. او به اکرام هاشماف گوشت‌فروش بازار پنج‌شنبه‌ خجند تماس گرفته، 27 دام حرام‌مُرده‌را با نرخ از 500 تا 1000 سامانی پیشنهاد کرده است. مصرف گوشت مسموم در مقایسه با سایر محصولات خطر واگیری بیشتر دارد. بازداشت 27 دام حرام‌مُرده و مسموم شده که این افراد می‌خواستند، در ماه رمضان در بازار پنج‌شنبه به خریداران پیشنهاد کنند، بسیاری از مردم‌را شکه کرده است.

Поделиться новостью с друзьями:


نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

App Banner