روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

تاجیکستان نظام فرودگاه و هواپیمایی‌را تجدید می‌کند

 تاجیکستان در صدد است، زیر‌ساختار نظام فرودگاه و هواپیمایی‌را در فرودگاه‌های کشور تجدید و به معیارهای معاصر بین‌المللی مطابق کند.

 به این منظور دولت تاجیکستان از بانک بازسازی و رشد اروپا 6 میلیون یورو قرض امتیازناک با پرداخت طی مدت 7 سال دریافت کرده است.

 در نظر است، این قرض برای خریداری و نصب تجهیزات معاصر برای سیستم اداره پروازها در فرودگاه‌های دوشنبه و خجند مصرف شود.

طبق نقشه تا سال 2021 سیستم هواپیمایی فرودگاه‌های تاجیکستان تجدید شده و این امر امنیت پروازهارا در مناطق بلندکوه که هوای زود-زود تغییر می‌کند، تأمین خواهد کرد.

 بانک بازسازی و رشد اروپا در اقتصاد تاجیکستان 127 طرح‌را که مبلغ عمومی آنها 673 میلیون یورو است، سرمایه‌گذاری کرده است.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.