روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

تمرینات مشترک نظامی تاجیکستان و چین در بدخشان

در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با جلب ساختار و مقامات دولتی پادگان خاروغ گردهمایی دفاع حدودی، تمرینات آمادگی و مجموع تمرینات مشترک عملیاتی-استراتژی ضدتروریستی آغاز گردید.

 این تمرینات طبق برنامه تاییدشده فرمانده کل قوای مسلح تاجیکستان، ژنرال ارتش، امامعلی رحمان و در دایره برگزاری مجموع برنامه‌های اساسی نیروهای مسلح برای سال 2019 پیش‌بینی گردیده، در 3 مرحله انجام می‌شود.

 در برابر شرکت ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این پادگان، همچنین در این تمرینات مشترک جزء و تام‌های ارتش آزادی‌خواه چین نیز با تکنیک و لوازمات تظامی در آن جلب گردیدند.

در این تمرینات در برابر جلب هیئت شخصی این پادگان، اینچنین تمام رزمگاه‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان به میدان شرطی ناحیه شغنان تمرینات مشترک گردان تاکتیکها برگزار کرده می‌شوند که در آن تاکنیک‌های وزنین زرهپوش جنگی و توپخانه، چرخبال‌های نظامب م-8 و م-24، تکنیک‌های گوناگون اتومبیلی و دیگر سلاح و مهمات مختلف جنگی استفاده می‌گردند.

 جریان برگزاری تمام عملیات پیش‌بینی‌شده از جانب ستاد ژنرالی نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان اداره گردیده، آن تحت نظارت وزیر دفاع‌ تاجیکستان شیرعلی میرزا صورت می‌گیرد.

 هدف از برگزاری این تمرینات مشترک نظامی در پادگان خاروغ این صیقل دادن هماهنگی و تجربه هیئت شخصی ساختارهای نظامی مملکت در تشکیل عملیات باموفق جنگی، وسعت دادن قوا و واسطه‌های منطقه دفاع‌ حدودی، بلند برداشتن آمادگی روانی، قابلیت جنگی و جسمانی و اعزام قشونها در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف ضدتررریستی‌را در منطقه‌های پرمسئولیت مرزی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری‌را در بر می‌گیرد.

 مرحله نهایی تمرینات مشترَک عملیاتی-استراتژی جزء و تام‌های تاجیکستان و چین با تیراندازی جنگی روز 14 آگوست سال 2019 در مشقگاه نظامی جیلاندی ناحیه شغنان که در ارتفای 3500 متر از سطح دریا واقع است، با استفاده هواپیماهای جنگی و دیگر لوازمات جنگی نتیجه‌گیری خواهد شد.

 عارف ناظمیان، سردار مرکز مطبوعاتی

 وزارت دفاع‌ جمهوری تاجیکستان

سرهنگ ستوان

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.