روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

شاهروخ سعیدزاده برای آوردن خواجه-فرمانده به دوبی رفت

یک مسئول وزارت کشور تاجیکستان خبر داد که گروه کاری به رهبری شاهروخ سعیدزاده، سردار ریاست جستجوی جنایتی این وزارت به منظور استرداد خواجه رحیم‌آویج کریم‌اف، معروف به خواجه-فرمانده، یکی از فرماندهان مشهور جبهه مردمی روز 5 آگوست عازم دوبی شده است.

 میان عمارات متحده عرب و تاجیکستان در زمینه همکاری در مسئله استرداد مجرمان قرارداد همکاری به امضا رسیده است.

 حاکمشا نظرزاده، یک مسئول وزارت کشور روز 14 آگوست به Tajikistan Times گفت که خواجه-فرمانده روز 30 ژوئن از جانب پولیس عمارات متحده عرب بر اساس لیست اینترپال با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شده است.

 خواجه-فرمانده از سال 2008 تحت جستجوی بین‌المللی قرار داشت.

به گفته این مسئول وزارت کشور، فعلاً گروه کاری تاجیکستان با مقامات عمارات متحده عرب مسئله استرداد خواجه-فرمانده‌را بررسی می‌کند.

خواجه کریم‌اف به دست داشتن در جنایات سنگین در سالهای جنگ شهروندی، از جمله در غارتگری، آدمربایی، گروگان‌گیری و آدم‌کُشی، از جمله در قتل دو وکیل پارلمان تاجیکستان سعیدشا شایف با برادرش و تغی شکوراف متهم می‌شود.

 خواجه-فرمانده ماه نوامبر سال 1998 در نزد بنای مجلس عالی بازداشت و به حبس گرفته شده بود. بازداشت خواجه-فرمانده در جامعه به حدی تأثیر‌گذار بود، اکثریت فرماندهان وقت جبهه مردمی با عجله پایتخت‌را ترک کردند. ولی او به طور ناگهانی آزاد شد و چندی بعد غیب زد. خواجه کریم‌اف از انگشت‌شمار فرماندهان جبهه مردمی است که از جزا رها شده و میلیونها دلار دزدیده خودرا به خارج برده و تا هنوز بازداشت نشده بود.

 تفصیلات موضوع در نشریه “تاجیکستان” منتشر خواهد شد.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.