روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

تاجیکستان: اقدامات لازم جهت جلوگیری از افزایش تولد

 به منظور تنظیم خانواده‌ها حکومت تاجیکستان برنامه دولتی سلامت جنسی برای سالهای 2019-2022را قبول کرده است.

برنامه سی‌ساله دولتی سلامت جنسی، به گفته مقامات، برای بهتر کردن رفتار جنسی و سلامت زنان و مادران و کودکان در تاجیکستان روانه شده است.

طبق این برنامه تقسیم رایگان گاندون از جمله اقداماتی عنوان شده که امکان می‌دهد سالانه در تاجیکستان از 100 هزار تولد جلوگیری شود.

در برنامه همچنین آمده است زنان قابل تولد که از 15 تا 49 ساله هستند، 26 درصد جمعیت تاجیکستان‌را تشکیل می‌دهند و صحتی آنها برای جامعه فوق‌العاده مهم است.

 هدف‌های اصلی برنامه به گفته مؤلفانش حفظ سلامتی جنسی مردم و کاهش فوت مادران است و همین‌گونه بهتر کردن وضع مالی مؤسسات طبی. در برنامه پیش‌بینی شده که اگر استفاده وسیله‌های جلوگیری از حمل نامطلوب زیاد شود، ممکن است، از مرگ 5 تا 7 مادر جلوگیری کنند. برنامه از حساب بوجه دولت و همچنین کمک‌های کشورهای دیگر عملی می‌شود.

تاجیکستان یکی از کشورهای جوان در جهان به حساب می‌رود و سالانه جمعیت آن تا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. به حساب میانه‌ هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می‌آرد، ولی در خانواده‌های مذهبی تاجیکستان فرزندرا ناوابسته از تعداد “عطای خدا” و اسقاط حمل و پیشگیری از آن‌را مخالف فرموده‌های شریعت اسلام می‌دانند.

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.