روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

Featured Video Play Icon

تنظیم و عید «قربان» از نگاه خبرنگار آلمانی (ویدیو)

 رینی فلکنیر، ژورنالیست آلمانی در روز عید «قربان» به طور غیرمنتظره مهمان یکچند خواندان تاجیک شد. مردم مهمان‌نواز تاجیک با یک صمیمیت خاصه از این مهمان ناخوانده پذیرایی کردند.

 شرح بیشتررا در نوار تماشا نمایید:

همه نظرات

be the first to comment on this article

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.