روزنامه زید "تاجیکستان" یکتست!

تقویت اقدامات امنیتی در روزهای جشن استقلال تاجیکستان

در ارتباط به 28-مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارمندان نهادهای قدرتی کشور اقدامات امنیتی‌را تقویت داده‌اند.

 در نظر است از 7 تا 13 سپتامبر در همه شهر و نواحی تاجیکستان تدابیر امنیتی تشدید شده، محل تجمع ساکنان و اماکن جمعیتی پاسبانی می‌شود.

 در تاجیکستان روز 9 سپتامبر جشن استقلال در سراسر کشور به طور طنطنوی تجلیل می‌گردد.

  انتظار می‌رود در روزهای جشنی اگریگت دوم نیروگاه برق آبی راغون رسماً به کار آغاز نماید.

همه نظرات

be the first to comment on this article

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.